• El Nostre InterèsCol•laborar perquè en el futur l’activitat de la caça estigui ben regulada i gestionada per tots els que prenen decisions que afecten a tot el col•lectiu de becaders
  • El Nostre CompromísLa defensa de l’activitat cinegètica, especialment del caçador becader català.
  • Volem defensarLa caça de la becada amb el mateix criteri que la resta de països d’Europa.
  • I a més a més...Promocionar i fer cursos de formació per a joves caçadors amb la finalitat de conèixer millor aquesta espècie.
  • FiresEstem presents a totes les fires de caça a Catalunya
  • El Club Esportiu Becaders Catalunya esta obert a totes les edats i sexes
  • Ganes de TreballarAfrontem la tasca de dignificar la figura del caçador i becader
jquery slider by WOWSlider.com v5.4


AVÍS LEGAL


EL CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA  informa als usuaris i/o socis que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades.

EL CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA  informa als usuaris i/o socis que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades.

D`acord amb el disposat en la normativa vigent, EL CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA només recull les dades necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat atribuïdes per  Llei.

La protecció de dades podrà variar a causa dels possibles canvis legislatius, o dels criteris seguits per l`Agència Espanyola de Protecció de Dades. És per això que EL CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives.

 

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal del Club Esportiu Becaders de Catalunya que gestioni aquesta informació.


FORMULARIS I RESTA DE DADES


Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en aquesta web, relatius a serveis oferts pel Club Becaders Catalunya, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del que és titular EL CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent:

INFORMACIÓ A L`USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d`accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:A L'ATENCIÓ DEl CLUB BECADERS CATALUNYA

Plaça Josep Umbert Rosas, nº 1
08182 SANT FELIU DE CODINES
E-mail: info@becaders.com
http://www.becaders.com

 


Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà del que quedi constància de la seva recepció, a l'adreça anteriorment mencionada.

DADES PERSONALS AL CLUB
Exclusivament dades de contacte , com són el nom, cognom i email. Aquesta informació és rebuda pel Club i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

EL CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA és responsable d`aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l`organització, així com la realització d`activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels usuaris.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d`implementació dels mateixos per a l`accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En el seu cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè EL CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYApugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l`entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L`USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

La introducció de les dades en algun apartat  de dades implica la acceptació de les presents condicions d`ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d`ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu compliment durant la navegació i participació a www.becaders.com

TERCERES PARTS. DADES
Així mateix, i tret que s`hagi informat a l`usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s`hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer fora del CLUB tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals. En la resta dels casos el CLUB col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d`aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA INFORMACIÓ DEL CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA

El Club de Becaders pot enviar un email notificant, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web www.becaders.com

En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un email a info@becaders.com

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l`accés a la web com l`ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d`exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Per tant, l`ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d`aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l`ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del propi Club, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.

EL CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.


INFORMACIÓ SOBRE ELS ENLLAÇOS


CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d`un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l`usuari i elCLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d`un vincle aliè al CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l`ús o mal ús d`un vincle, o de la informació obtinguda a través d`ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l`accés, o de l`intent d`usar o usar malament un vincle.


RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

De forma periòdica s`incorporen canvis a la informació continguda.

EL CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

EL CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s`han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per el CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d`explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l`exprés i previ consentiment i per escrit del CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d`utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial del propi CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYAo de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d`Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L`incompliment de l`assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit del CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d`ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d`aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

EL CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l`email. Podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l`única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d`evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.


EL CLUB ESPORTIU BECADERS CATALUNYA no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes  de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, etc des de www.becaders.com